dr. Selyem Tóth Sándor
ügyvéd

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karán diplomázott 2007-ben, egyetemi évei alatt ügyvédi irodában és az Alkotmánybíróságon szerzett tapasztalatokat gyakornokként. A jogi szakvizsga megszerzését követően a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán posztgraduális képzésben jogász-közgazdász képzettséget szerzett.
Pályafutása kezdetén multinacionális vállalatok jogi előadójaként munkajoggal, szerződések kezelésével, logisztikával és környezetvédelemmel foglalkozott, jogtanácsosként részt vett peres és nemperes eljárásokban illetve üzleti tárgyalásokon. Ezt követően a közigazgatásban vezető beosztásban eltöltött évei alatt jól kamatoztatta jogász és közgazdász végzettségeit, rálátást nyert az EU-s és hazai támogatáspolitikai szervezetrendszer működésére, jogalkotói és jogalkalmazói oldalon egyaránt, jogorvoslati jogkörben illetve jogtanácsosként közigazgatási és polgári peres eljárásokban képviselte hivatalát. 2017-ben kezdte ügyvédi tevékenységét polgári és gazdasági jogi területen, irodánkban elsősorban adatvédelemmel, munkajoggal, ingatlanjoggal, agrárjoggal, logisztikával és támogatáspolitikával kapcsolatos ügyekkel foglalkozik, ellátja ügyfeleink képviseletét közigazgatási ügyekben, polgári peres és nemperes eljárásokban. Vezetői tapasztalattal felvértezve, ügyvédi munkáját az informatikai fejlődés iránti nyitottsággal, erős projektszemlélettel végzi.

Kapcsolat


1051 Budapest, Sas utca 1. 2. emelet 1.
+36-1 354 1867
+36-1 354 1868
iroda@drd.hu