dr. Mayer M. Balázs
ügyvéd

2002-2007 között a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának jogtanácsosaként elsősorban a Vám- és Pénzügyőrség perbeli képviseletének ellátása tartozott feladatai közé. Ennek keretében jellemzően munkaügyi és közigazgatási perekben járt el, de a polgári peres (kártérítés, szerződésen alapuló követelések) jogi képviselet sem volt ritka. Munkája során elengedhetetlen volt az adójog, különösen a vám- és jövedéki jog szabályainak ismerete. Jogtanácsosként részt vett az európai uniós csatlakozással kapcsolatban a Vám- és Pénzügyőrségnél végrehajtott, több mint ezer főt érintő átszervezésben és személyzeti racionalizálásban. Ennek során feladata volt a teljes folyamat jogi támogatása, az individuális és kollektív intézkedések és munkajogi szabályok összhangjának megteremtése, a humánpolitikai szakterülettel történő kapcsolattartás, a munkaügyi jogviták kezelése, végül pedig az átszervezésből eredő munkaügyi perekben jogi képviselet ellátása. E több éves folyamat során részletesen megismerte a munkajog világát, mind az individuális, mind pedig a - kollektív - munkajog fő- és ágazati szabályait, és nem utolsósorban a munkaügyi perjogot, a munkaügyi bíróságok gyakorlatát. Ügyvédi irodáját 2007-ben alapította. Az azóta eltelt időszakban elsősorban a munkajog, adó- és vámjog, és ezen felül a klasszikus polgári jog területén fejti ki tevékenységét. Ennek során mind az egyéni, mind a kollektív munkajog területén rendszeresen lát el jogi képviseletet munkavállalói és munkáltatói oldalon egyaránt. Szintén jelen van praxisában a vám és jövedéki jog, mely területeken szoros együttműködést alakított ki a vámügynöki piac jelentős szereplőivel. Így az átfogó jogi tanácsadás és közigazgatási peres ügyek mellett napi szintű gyakorlati problémák megoldásában is hatékony segítséget nyújt az iroda ügyfeleinek. A legutóbbi időszakban a Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda egy a visegrádi országokat átfogó, vámjogi tanácsadásra specializált nemzetközi ügyvédi szervezetnek is tagja lett, így a határokon átívelő vám és spedíciós jogi problémák megoldásában is segítséget tud nyújtani.

Végzettség:
  • Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  • Munkajogi szakjogász
Szakterület:
  • adó- és vámjog
  • fuvarozási és szállítmányozási jog
  • munkajog
Nyelvtudás:
  • angol

Kapcsolat


1051 Budapest, Sas utca 1. 2. emelet 1.
+36-1 354 1867
+36-1 354 1868
iroda@drd.hu